Studier

Oppdatert: Mars 2022

Det nasjonale nettverket for lungekreftforskning har flere pågående lungekreftstudier. Under finnes en oversikt over studiene. Disse kan også ses i appen “Lungekreftstudier“.

Pågående studier: