Om Nettverket

Den nasjonale ekspertgruppen for lungekreftforskning skal gi et tettere samarbeid innen lungekreftforskning med mål om å bedre prognosen til lungekreftpasienter.

Ekspertgruppen for lungekreftforskning er støttet av Kreftforeningen med nesten 15 millioner kroner. Pengene skal blant annet brukes til forskningsstøtte og til å kunne møtes for å styrke samarbeidet på tvers i hele landet. Alle helseregionene er med, og får støtte til forskning.

Flere kliniske studier til lungekreftpasienter vil gi norske lungekreftpasienter tilgang til ny behandling. Mer biobankforskning kan gi kunnskap om biologien til lungekreftceller. Forskning på registerdata kan bidra til en bedre forståelse av hvordan pasienter i Norge faktisk behandles, og om det er viktige regionale forskjeller.

Nettverket ledes av: Åslaug Helland, Tom Dønnem og Bjørn Henning Grønberg.

Samarbeidet foregår blant: